Cursos d’espanyol - Spanish Program

9 de cada 10 alumnes ens recomana!

Descobreix per què!

Spanish Program: cursos de llengua espanyola oberts a tothom!

El Spanish Program és un programa d'espanyol que ofereix cursos presencials de llengua espanyola de 30 hores de classe.  Aquest programa està organitzat en diferents edicions al llarg de l'any i tothom major de 16 anys s'hi pot matricular. En superar un nivell, obtindràs un certificat UPF del nivell realitzat i podràs matricular-te al nivell superior en el següent curs que facis.

 

  • Durada i modalitat: FALL, WINTER i SPRING: 30 hores de classe presencials en 8 setmanes / LANDING i SUMMER 30 hores de classe presencials en 2 setmanes (combinats amb 45 hores de treball autònom, els cursos tenen en total 75 hores d'aprenentatge-ensenyament)
  • Crèdits ECTS: 3 crèdits ECTS. Per obtenir crèdits per formació extra curricular en llengües, hauràs d'obtenir el certificat de superació del curs i fer-lo arribar al teu coordinador acadèmic a la teva universitat d’origen (FAQ). La teva universitat d'orígen decidirà quants crèdits reconeix. A la UPF, si ets estudiant internacional de grau podràs reconèixer 3 crèdits per curs d'espanyol fins a un màxim de 6 crèdits (segons la normativa vigent)
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
  • Nombre d'alumnes per grup: mínim 10; màxim 20
  • Qui pot accedir: tothom major de 16 anys

Cursos any acadèmic 2024-2025