Què fem a Idiomes UPF?

Vídeo Idiomes UPF
 • Oferim cursos de qualitat universitària amb professorat nadiu amb àmplia experiència professional, en 10 llengües per a la comunitat UPF i el públic general.
 • Tenim més de 4.000 estudiants als cursos de català, espanyol per a estrangers, anglès, francès, alemany, italià, rus, xinès, japonès i àrab que tenen lloc a les instal·lacions de la UPF.
 • Som responsables d’impartir i coordinar assignatures d’idiomes com a anglès, francès, xinès, rus i alemany en centres universitaris adscrits a la UPF com ara Tecnocampus Mataró-Maresme, Escola Superior d’Infermeria del Mar, Escola Superior de Comerç Internacional.
 • Dissenyem i impartim des de fa més d'una dècada plans de formació a mida per a col·lectius professionals de la UPF i externs.
 • Formem a futurs professors d’espanyols com a llengua estrangera (ELE).
 • Oferim cursos de formació i certificació del nivell superior de llengua catalana, obert a la comunitat UPF i al públic general.
 • Realitzem més de 4.500 proves de diagnosi i certificació lingüística cada any.
 • Som responsable de dissenyar i administrar la Prova d’Acreditació pròpia de la UPF (Prova Certificadora de Competència Lingüística - PCCL) en anglès, francès, alemany, italià, català i espanyol, reconeguda per altres universitats, per l’AGAUR i per ACLES.
 • Som seu d’exàmens oficials interuniversitaris (com ara els de català de la CIFALC o els d’anglès CLUC) així com dels diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) i de la prova de coneixements culturals (CCSE).
 • Som agent per al desplegament del Pla d’Acció pel Multilingüisme UPF, promovent l’ús de diverses llengües i la creació de condicions per a la interacció entre aquestes llengües en el conjunt d’activitats universitàries.
 • Participem del Premi de Foment del Multilingüisme UPF (PFM) que permet anualment als alumnes de grau gaudir gratuïtament d’un curs d’anglès (nivell superior) o d’altres llengües a Idiomes UPF.