Cursos d'àrab

Matrícula curs 2018/2019 Matrícula curs 2018/2019

  • Durada i modalitat: 90 h presencials (150h d’ensenyament aprenentatge)
  • Localització: Campus Ciutadella o Mar 
  • Calendari: Octubre a juny
  • Inici de les classes: a partir del 15 d'octubre, 2018
  • Crèdits alumnes UPF: Fins a 6 crèdits RAC i 6 crèdits per curs superat per al nou Mínor en Plurilingüisme.
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
  • Requisit d'accés: Aquests cursos estan oberts a la comunitat UPF i al públic extern a partir dels 16 anys.

Preu: 833€

  • El preu dels cursos inclou la docència, el material addicional i el certificat UPF del curs.
  • El preu no inclou el llibre o dossier del curs.
  • Idiomes UPF es reserva el dret de cancel.lar qualsevol curs que no arribi al mínim d’alumnes necessari. En aquest cas, es retornaria l’import total del curs. 

Horari: Horari:

Com matricular-te

Matrícula oberta a partir del 3 de juny