Acredita català - PCCL

Acredita el teu nivell de català a la UPF!

Preguntes freqüents

Característiques de la prova

  • Nivells: B1 - B2 - C1
  • Inscripció: Oberta fins a una setmana abans de la data escollida
  • Localització: Campus Ciutadella
  • Calendari: 2 convocatòries durant el curs
  • Alumnes per convocatòria: Mínim 3 - màxim 25.
  • Crèdits alumnes UPF: 6 crèdits ECTS RAC per a l'expedient de grau si aquesta llengua no és la teva pròpia (consultar normativa RAC)
  • Certificat UPF: Certificat UPF amb el nivell MECR assolit
  • Destinataris: Tota la comunitat UPF (estudiants de grau de la UPF, professorat UPF, PAS UPF) i el públic extern major de 16 anys.

 

Qué és la PCCL?

És la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes de la UPF. Els candidats, en funció del seu resultat, acreditaràn el nivell B1 (llindar), B2 (Avançat) o C1 (Domini Funcional Efectiu) del MECR i hauràn de demostrar les seves competències en les diferents seccions de la prova: Gramàtica i vocabulari, comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral.


La PCCL permet acreditar l'assoliment d'un nivell C1 de llengua catalana i sol utilitzar-se per a determinats tràmits dins de l'àmbit universitari (accés a màsters...). Si aquesta certificació s’ha de presentar fora de l’àmbit universitari, recomanem que es contacti amb l’entitat o empresa que requereix aquesta certificació per confirmar que la considera vàlida. 

S'ha de tenir en compte que la certificació PCCL no es pot considerar equivalent al certificat oficial de nivell C1 que expedeix la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el qual es requereix per accedir a determinats processos de selecció per a l'Administració Pública. A la mateixa UPF pots presentar-te a convocatòries d'exàmens oficials de nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de la CIFALC, que sí que són totalment homologables als exàmens oficials de la Generalitat de Catalunya. Més informació de la CIFALC.
 

Preu únic: 75€

Convocatòries PCCL de català 2022-2023:

Visualització del contingut web

Com inscriure't 

IMPORTANT! En el cas que siguis estudiant amb necessitats educatives especials i precisis adaptacions en els exàmens, cal que ens informis en el moment de la matrícula enviant un missatge a [email protected]. El no disposar de la informació amb temps suficient, podrà suposar la no aplicació de les adaptacions sol·licitades.

Matrícula oberta!  

Hauràs de seleccionar el codi [1716/2 - PCCL DE CATALÀ] , seleccionar l'idioma i data que t'interessa i fer el pagament online amb targeta seguint les següents instruccions: