Programa de Grau Obert

Enginyeria en Informàtica

Proposta d'assignatures Proposta d'assignatures

Els graus en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Matemàtica en ciència de dades i Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació comparteixen assignatures durant el primer any de grau. Per aquest motiu ofereixen les mateixes tres propostes d'assignatures bàsiques introductòries de primer curs, per combinar-les en diferents percentatges (màxim del 70% dels crèdits) respecte al total dels crèdits del primer any (aproximadament 60 crèdits). 

 

30% dels crèdits del curs

Matemàtica Discreta 

Càlcul I 

Càlcul II 

1 entre  Fonaments de Física  / Xarxes 

50% dels crèdits del curs

Matemàtica Discreta 

Càlcul I 

Càlcul II 

Fonaments de Física 

2 entre   Xarxes  / Organització de Computadors / Mètodes Numèrics / Introducció a la Programació 

70% dels crèdits del curs

Introducció a les TIC 

Matemàtica Discreta 

Càlcul I 

Introducció a la Programació 

Àlgebra Lineal 

Càlcul II 

1 entre  Fonaments de Física  / Organització de Computadors  / Xarxes 

1 entre  Estructures de Dades i Algorismes I / Mètodes Numèrics 

 

Per completar l'itinerari acadèmic, consulta les propostes o assignatures d'altres estudis del Programa, i confirma la compatibilitat horària a la consulta d'horaris per assignatura.

 

Assignatures de primer curs Assignatures de primer curs

Les següents assignatures són compartides pels graus en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Matemàtica en ciència de dades i Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació durant el primer curs. 

Trimestre

Codi Grau Obert

Nom Assignatura

Crèdits

Codi Estudi d'Origen

 

1

24709

Matemàtica Discreta

6

24422

24710 Càlcul I 4 24350
24711 Introducció a la Programació 4 24351
24712 Introducció a les TIC 6 24352
2 24713 Àlgebra Lineal 6 24353
24714 Càlcul II 4 24354
24715 Estructures de Dades i Algorismes I 4 24355
24716 Organització de Computadors 6 24356
3 24717 Xarxes 6 24357
24718 Mètodes Numèrics 4 24358
24719 Estructures de Dades i Algorismes II 4 24359

24720

Fonaments de Física

6

24360

 

 

 

Per saber-ne més Per saber-ne més

On s'imparteix

Escola d'Enginyeria

Campus del Poblenou

 

El contingut de les assignatures

Consulta tota la informació de cada assignatura al seu Pla docent (PDA)

 

Els Horaris

Fes la consulta d'horaris per assignatura per comprovar la compatibilitat entre les assignatures d'aquest estudi de grau i les dels altres estudis que combinis en el teu itinerari acadèmic.

Informació específica sobre horaris per al curs 2020-21

Més informació sobre els graus en: