Si ets adjudicatari/ària d'una plaça d'intercanvi en una universitat de fora de la UE, pots optar a aquest ajut. Consulta'n les bases específiques.

 

Import dels ajuts

  •  1.000€ per estudiant i estada (aquest import es complementarà amb 1.000€ addicionals en el cas dels/les estudiants que siguin beneficiaris/es de les beques de caràcter general del MECD durant el curs 20/21).

Per a aquesta convocatòria 2021/22, la dotació global del programa s'ha incrementat fins a 200.000 euros.

 

Requisits

  • Ser estudiant UPF i estar matriculat en quasevol grau oficial de la UPF, tant en el moment de la sol·licitud com durant el gaudi de la beca.
  • Haver superat un mínim de 50 ETCS.
  • Haver estat seleccionat/ada com a estudiant d'intercanvi a una univeristat, per la que no es pugui optar a altres ajuts, com el programa Erasmus, durant el curs 2021/2022
  • Comprometre’s a realitzar una estada de mobilitat acadèmica de 3 mesos com a mínim

 

Com i quan sol·licitar l'ajut

La sol·licitud de l'ajut està implícita amb la sol·licitud de la plaça, per tant, no cal fer res, de moment.

El llistat d'adjudicataris/es es publicarà durant el mes de maig al web d'estudiar fora. És aleshores quan els/les beneficiaris/es i possibles candidats/es en llista d'espera s'hauràn d'inscriure al portal de beques del Santander. 

 

Qui n'és l'organisme responsable?

La UPF farà la selecció dels/les estudiants seguint els criteris establerts a les bases específiques i pagarà els ajuts directament als/les beneficiaris/es.

 

És compatible amb altres beques?

Sí, amb la beca MOBINT i altres ajuts d'entitats alienes a la UPF, al Banc Santander i a l'A4U.

 

BASES GENERALS QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ DE BEQUES DEL PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL “UPF WORLD”