Visualització del contingut web

Si ets adjudicatari/ària d'una plaça d'intercanvi en una universitat de fora de la UE, pots optar a aquest ajut.

Import dels ajuts

  • 1.000€ per estudiant i estada
  • 2.000€ en el cas dels/les estudiants que siguin beneficiaris/es de les beques de caràcter general del MECD al 2023 i/o tinguin una discapacitat igual o superior al 33%.

Per a aquesta convocatòria 2024/25, la dotació global del programa és de 250.000 euros.

Requisits

  • Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels graus oficials impartits pels centres integrats de la UPF, tant en el moment de la sol·licitud, com en el de gaudi de la beca.

  • Haver acceptat l’adjudicació d’una plaça d’intercanvi per al curs 2024-25 per a cursar estudis a una universitat sòcia.

  • Disposar d’una nota mitjana de participació en la convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2024-25 igual o superior a 6.5 (6.0 per a les Enginyeries) a l’expedient acadèmic de grau a data de la sol·licitud de plaça de mobilitat.

Com i quan sol·licitar l'ajut

Els/les estudiants elegibles s'han d'inscriure al portal de beques del Santander, abans del 19 de març de 2024 per optar a la beca. 

El llistat d'adjudicataris/es es publicarà durant el tercer trimestre del curs 2024/25 al web d'estudiar fora. 

Qui n'és l'organisme responsable?

Tot i que els estudiants s'hagin d'inscriure en el portal de beques del Santander, la llista definitiva d'estudiants proposats/ades adjudicataris/es es publicarà al web d'estudiar fora de la UPF.

La UPF pagarà directament les beques als/les beneficaris/es, un cop rebut el certificat d'arribada.

És compatible amb altres beques?

Sí, amb la beca Erasmus Santander+ i altres ajuts d'entitats alienes a la UPF.