De l'11 al 18 de novembre

Sol·licitud

Fes la teva sol·licitud a la secretaria virtual

IMPORTANT! Queda’t còpia de la teva sol·licitud (resguard en pdf).

28 de novembre

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses

  1. Resolució 
  2. Llistat provisional de sol·licituds admeses, en participació condicionada i excloses (Annex 1)
  3. Instruccions (Annex 2)
  4. Instància per al·legacions (si escau) 

Les al·legacions s'han de presentar en paper a l'OMA en el seu horari d'atenció des de dijous 28 de novembre a les 10.00h fins dijous 12 de desembre a les 17.00h (veure Annex 2). No s'acceptaran fora d'aquest termini ni per qualsevol altre mitjà que l'indicat en l'annex 2.