Si ets adjudicatari/a d'una plaça d'intercanvi en una universitat participant del programa Erasmus+, pots optar a aquest ajut.

A través d’aquest programa de beques, en la seva segona edició, el Banc de Santander complementa el programa Erasmus+ a la UPF, també per al curs 2021-2022. Aquí pots trobar les bases específiques d'aquests ajuts.

 

Imports dels ajuts:

  • 2 beques de 2.000€ per estudiants Erasmus+ que tinguin els millors expedients acadèmics i que hagin rebut el curs anterior una beca general del MECD o tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • 40 beques de 500€ pels estudiants amb millors expedients acadèmics, donant prioritat a qui ha rebut una beca general del MECD durant el curs 20/21 o que tinguin un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.
     

Requisits

  • Ser estudiant d'un grau oficial tant de la UPF com dels seus centres adscrits.
  • Haver estat seleccionat/ada com a estudiant d'intercanvi per al curs 2021/2022 en una universitat europea, participant del programa Erasmus.
  • Disposar d'una nota mitjana de participació en la convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2021-22 igual o superior a 6.5 (6 per les enginyeries).
  • L'estada de mobilitat acadèmica concedida ha de ser de 3 mesos com a mínim.

 

Com i quan s'ha de sol·licitar

Els/les estudiants elegibles s'han d'inscriure al portal de beques del Santander, abans del 15 de març de 2021 per optar a la beca. Revisa el calendari d'inscripció, acceptació i recepció de la beca a les bases específiques dels ajuts.

 

Qui n'és l'organisme responsable?

Tot i que els estudiants s'hagin d'inscriure en el portal de beques del Santander, la llista definitiva d'estudiants proposats/ades adjudicataris/es es publicarà al web d'estudiar fora de la UPF.

La UPF pagarà directament les beques als/les beneficaris/es, en la forma que indiquen les bases.

 

És compatible amb altres beques?

Sí, amb la beca Erasmus i altres ajuts d'entitats alienes a la UPF o al banc de Santander.