Si ets adjudicatari/a d'una plaça d'intercanvi en una universitat participant del programa Erasmus+, pots optar a aquest ajut.

A través d’aquest programa de beques, el Banc de Santander complementa el programa Erasmus+ a la UPF, també per al curs 2024-2025.

Imports dels ajuts:

  • 2 beques de 1.000€ per estudiants Erasmus+ que tinguin els millors expedients acadèmics i que hagin rebut el curs anterior (any 2023) una beca general del MECD o tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • 40 beques de 500€ pels estudiants amb millors expedients acadèmics, donant prioritat a qui ha rebut una beca general del MECD durant el curs anterior (any 2023) o que tinguin un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits

  • Ser estudiant d'un grau oficial tant de la UPF com dels seus centres adscrits.
  • Haver estat adjudicat amb una plaça d'intercanvi per al curs 2024/2025 en una universitat europea, participant del programa Erasmus+.
  • Disposar d'una nota mitjana de participació en la convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2024-25 igual o superior a 6,5 (6 per les enginyeries).
  • L'estada de mobilitat acadèmica concedida ha de ser de 3 mesos com a mínim.

Com i quan s'ha de sol·licitar

Els/les estudiants elegibles s'han d'inscriure al portal de beques del Santander, abans de l'1 d'abril de 2024 a les 23.00 h per optar a la beca. 

Qui és l'organisme responsable?

Tot i que els estudiants s'hagin d'inscriure en el portal de beques del Santander, la llista definitiva d'estudiants proposats/ades adjudicataris/es es publicarà al web d'estudiar fora de la UPF.

La UPF pagarà directament les beques als/les beneficaris/es, un cop rebut el certificat d'arribada.

És compatible amb altres beques?

Sí, amb la beca Erasmus i altres ajuts d'entitats alienes a la UPF o al banc de Santander.