Has trobat unes pràctiques a Europa i vols sol·licitar la beca Erasmus+ pràctiques?

 

1. SOL·LICITA L'ERASMUS PRÀCTIQUES

 

Quins documents has de preparar?

  • Internship Training Project (ha d'estar signat per la institució/empresa d'acollida. Quan el tinguis envia'l al/la coordinador/a de pràctiques dels teus estudis, per tal que en valori el contingut, la durada, etc.)
  • Formulari de sol·licitud (ha d'estar signat per tu i pel/la coordinador/a de pràctiques dels teus estudis, indicant quants ECTS vols incorporar si és el cas, i com)
  • Acreditació d'idiomes (mínim B2 de la llengua de treball de l'empresa /institució d'acollida)
  • Carta de motivació.

Adjunta tots els document en un sol arxiu i presenta la teva sol·licitud via instància general electrònica adreçada a OMA des de la Seu electrònica de la UPF

IMPORTANT: Cal que complimenteu aquesta instància general electrònica indicant:

  • a l'apartat DEMANO: Sol·licitud programa Erasmus Pràctiques 2021-22 (en minúscules, tal com està escrit).
  • a Òrgan o Servei a qui adreceu la sol·licitud: SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS (en majúscules, tal com està escrit).

 

2. CONSULTA L'ESTAT DE LA TEVA SOL·LICITUD 

Convocatòria UPF 2021-2022

 

Convocatòria UPF 2019/20 i 2020/21 - Tancada

 

Convocatòria UPF 2018/19 - Tancada

 

 

3. I SI HAS DE RENUNCIAR?

Envia aquest formulari, per mità d'instància general a través de la seu electrònica de la UPF i contacta amb el teu/la teva coordinadora/a de pràctiques.

Si ja has començat la mobilitat i ja has cobtat una part de la beca, hauràs de tornar tots els diners, excepte si la renúncia fos deguda a causes de força major. En aquest cas, la UPF et sol·licitaria només la devolució del període de pràctiques no realitzat, tot mantenint l'ajut corresponent al període completat, tot i que fos inferior a 2 mesos.