Mobilitat nacional

Aquí trobaràs tota la informació del programa SICUE que et permetrà estudiar a universitats de la resta d'Espanya.

El programa preveu una reserva del 5% de les places per estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les sol·licituds dels quals s’assignarien en primera instància. Consulta l'apartat 2.2 sobre els criteris d'assignació.

Mobilitat internacional

Pots consultar tots els programes de mobilitat internacional a la web Estudiar fora de la UPF

La convocatòria del programa de mobilitat Erasmus + és anual. El procés de sol·licituds s'inicia habitualment al novembre.

Segons les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional d'estudiants de la UPF per al curs  acadèmic 2021-2022, amb caràcter particular, es tindrà en consideració la situació dels estudiants amb necessitats especials i esportistes d’alt nivell que participen a la convocatòria, a l’hora de donar-los accés a places adaptades a la seva situació personal i professional, amb la seva condició degudament acreditada i necessitat motivada. Si s’arriba a un acord amb alguna de les universitats sol·licitades, es podran atorgar places addicionals a aquests estudiants atenent a la seva condició, sense que això vagi en perjudici de l’assignació per mèrits acadèmics.

Pots consultar el programa i l'estat de la convocatòria a través de l'apartat La teva sol·licitud.

Et recomanem que assisteixis a les reunions informatives que organitza el Servei de Relacions Internacionals (Oficina de Mobilitat i Acollida-OMA), responsable de la gestió els programes de mobilitat internacional a la UPF. 

En el marc del Programa Erasmus+, l'Agència Nacional Erasmus ofereix uns ajuts específics per estudiants amb necessitats educatives especials. Per accedir als ajuts cal tenir legalment reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, segons els certificat emès per la Generalitat de Catalunya o en el seu defecte el document acreditatiu emès per la vostra comunitat autònoma. La Oficina de Mobilitat i Acollida -OMA- contactarà amb els estudiants que sol·licitin aquest ajut per tal de realitzar les gestions relatives a la documentació específica. 

Tot seguit podeu consultar la taula d'ajuts previstos per la convocatòria 2020 (més informació http://sepie.es/):

Grau de discapacitat i d'ajuda econòmica

Països Grupo 1

Del 33% - 49% ⇒ 420€

Del 50% - 70% ⇒ 470€

Más del 70% ⇒ 520€

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia

Països Grup 2

Del 33% - 49% ⇒ 370€

Del 50% - 70% ⇒ 420€

Més del 70% ⇒ 470€

 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i Portugal. 

Països Grup 3

Del 33% - 49% ⇒ 320€

Del 50% - 70% ⇒ 370€

Més del 70% ⇒ 420€

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia i Turquia.

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Despatx 40.S23

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 20 97

[email protected]