Pots consultar tots els programes de mobilitat internacional a la web Estudiar fora de la UPF

La convocatòria del programa de mobilitat Erasmus + és anual. El procés de sol·licituds s'inicia habitualment al novembre.

Pots consultar el programa i l'estat de la convocatòria a través de l'apartat La teva sol·licitud.

Et recomanem que assisteixis a les reunions informatives que organitza el Servei de Relacions Internacionals (Oficina de Mobilitat i Acollida-OMA), responsable de la gestió els programes de mobilitat internacional a la UPF. 

En el marc del Programa Erasmus+, l'Agència Nacional Erasmus ofereix uns ajuts específics per estudiants amb necessitats educatives especials. Per accedir als ajuts cal tenir legalment reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, segons els certificat emès per la Generalitat de Catalunya o en el seu defecte el document acreditatiu emès per la vostra comunitat autònoma. La Oficina de Mobilitat i Acollida -OMA- contactarà amb els estudiants que sol·licitin aquest ajut per tal de realitzar les gestions relatives a la documentació específica. 

Tot seguit podeu consultar la taula d'ajuts previstos per la convocatòria 2017/18 (més informació http://sepie.es/):

Grau de discapacitat i d'ajuda econòmica

Països Grupo 1

Del 33% - 49% ⇒ 400€

Del 50% - 70% ⇒ 450€

Más del 70% ⇒ 500€

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia

Països Grup 2

Del 33% - 49% ⇒ 350€

Del 50% - 70% ⇒ 400€

Més del 70% ⇒ 450€

 

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia

Països Grup 3

Del 33% - 49% ⇒ 300€

Del 50% - 70% ⇒ 350€

Més del 70% ⇒ 400€

Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hungria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia i Romania

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària

Despatx 40.S23

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 20 97 (fora de servei provisionalment)

[email protected]