1. Abans de marxar
  2. Un cop a la institució de destí
  3. Abans de tornar a la UPF
  4. Un cop has tornat
 Documents i tràmits  Com?  Quan

1. Certificat de finalització

1. Descarrega'l i fes-lo emplenar, signar i segellar per la institució d'acollida.

2. A la tornada entrega l'original a l'OMA (no s'acceptaran còpies escanejades)

3. És recomanable que te'n quedis una còpia

30 dies en tornar a la UPF

2. Fes la 2a prova de nivell OLS

Rebràs un correu electrònic amb la invitació per fer la prova. 

El dia 15 o 16 del mes que finalitzes l'estada, d'acord amb el que vas informar a l'aplicatiu OLS.