La Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) és un grup consolidat de recerca R+D reconegut per la Generalitat de Catalunya i especialitzat en el camp de la comunicació i la cultura audiovisuals.

UNICA aplica metodologies d'estudi i d'anàlisi de caràcter pluridisciplinari i interdisciplinari, sota l'enfocament predominant de les ciències socials i humanístiques. A més, ofereix un conjunt variat de projectes i convenis de recerca en el camp audiovisual, i també serveis d'assessorament en el disseny i el desplegament de projectes i serveis de formació en la recerca de l'audiovisual.

Principals línies de recerca:

  • Anàlisi de la Producció Audiovisual
  • Comunicació i Educació
  • Comunicació i Grups d'Influència
  • Comunicació Política i Audiovisual
  • Comunicació i Interculturalitat
  • Comunicació en l'Era Digital
  • Entreteniment Mediàtic i Videojocs