Objecte de l'ajut i destinataris

Aquestes beques es destinen a facilitar que els alumnes d'últim curs d'estudis de grau o primer curs de màster oficial col·laborin en diferents departaments universitaris, en règim de compatibilitat amb els estudis que cursen. A més, l'estudiant rebrà un ajut de 2.000 euros.

 

Distribució de les beques assignades a la UPF per departament.

Consulta la distribució de les 16 beques assignades a la UPF per a la propera convocatòria, 2024-2025.

 

Calendari de lliurament de sol·licituds de la convocatòria 2024-2025

Des de l'11 de juny del 2024 fins al 17 de setembre del 2024.

 

Documentació que s'ha de presentar

La sol·licitud de beca de col·laboració s'ha de sol·licitar directament a través del formulari de sol·licitud del Ministeri (MEFP), d'acord amb el procediment que estableixi la convocatòria.
 

Tingues en compte que durant el procés de sol·licitud en línia del MEFP, hauràs de descarregar-te un PDF amb el full resum del projecte per presentar al departament on vols col·laborar, per tal que sigui avaluat i puntuat. Aquest document l'hauràs de pujar a la seu electrònica del MEFP. Sense aquest pas, la sol·licitud no quedarà degudament presentada.

El projecte ha de versar sobre alguna de les línies d'investigació del departament i haurà de tenir un impacte formatiu complementari en alguna de les competències associades a matèries troncals o obligatòries de la titulació que estigui cursant l'estudiant. Ha de descriure les funcions que es desenvoluparan durant la col·laboració, així com el règim de treball i l'horari que haurà de complir el becari o becària. 

Un cop presentada la sol·licitud al MEFP amb el full resum del projecte, has de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica ([email protected]), dins del termini establert:

-Còpia de la sol·licitud.
-Còpia del full resum del projecte.
-Certificació acadèmica personal
(només en el cas que s'hagin cursat part dels estudis en una universitat que no sigui la UPF). Si, en canvi, s'han cursat a la UPF, no caldrà aportar aquesta documentació.

 

Requisits acadèmics

Per optar a la beca de col·laboració, cal complir els requisits següents: el sol·licitant ha d'estar matriculat en un centre propi de la UPF (en queden exclosos els estudiants matriculats en centres adscrits).

 

Característiques

La beca de col·laboració només es pot obtenir en un únic curs acadèmic i per una sola vegada; només serà compatible amb les beques de caràcter general per al curs 2024-2025.

El beneficiari o beneficiària de la beca haurà de col·laborar 3 hores diàries durant 7 mesos i mig, a comptar des de la data d'incorporació a la destinació corresponent.

 

Convocatòria

Trobaràs tota la informació relativa a aquesta convocatòria a la web del MEFP.