A continuació es relacionen les presentacions i visites d'àmbit professional a la Biblioteca durant el curs acadèmic 2015-2016

  • Visita d'una bibliotecària de la Biblioteca Central del Hospital Italiano de Buenos Aires, octubre 2015
  • Visita de 14 alumnes del Màster Universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació (UB), novembre 2015
  • Visita de dos bibliotecaris del European University Institute de Florència, març del 2016
  • Visita de dues bibliotecàries de la Universitat de Vic, març 2016
  • Visita de dos bibliotecaris de la Biblioteca de la Universitat de Debrecen (Hongria), maig 2016
  • Visita de dues bibliotecàries de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de La Laguna, juny 2016
  • Visita d'una bibliotecària i un informàtic del CSUC, juliol 2016