a) Resultats de la Direcció per Objectius: Vicegerent de l'ASTRI i transversals

Resultats de la Direcció per Objectius  2015
Vicegerent de l'ASTRI i transversals  
Assolits completament  13
Assolits parcialment 5
No assolits o desetimats 0
Total 18

 

b) Resultats de la Direcció per Objectius: Biblioteca

Resultats de la Direcció per Objectius  2015
Biblioteca  
Assolits completament  103
Assolits parcialment 28
No assolits o desetimats 12
Total  143

 

c) Resultats de la Direcció per Objectius: Servei d'Informàtica

 
Resultats de la Direcció per Objectius  2015
Servei d'Informàtica  
Assolits completament  81
Assolits parcialment 57
No assolits o desetimats 20
Total 158