a) Monografies

Concepte Despesa
A càrrec de pressupost ordinari, de pressupostos de gestió orgànics (PGO) i d'overheads 76.547 €
A càrrec d'ajuts d'investigació 51.855 €
Total 128.402 €

 

b) Subscripcions de publicacions en sèrie

Concepte Despesa
A càrrec del pressupost ordinari i d'overheads 134.848 €

 

c) Accés a recursos electrònics remots

Concepte Despesa
A càrrec del pressupost ordinari i d'overheads 1.032.317 €