Unitat Peticions de servei
Unitat d'Informàtica del Campus de la Ciutadella 12984
Unitat d'Informàtica de la Comunicació-Poblenou 5943
Unitat d'Informàtica del Campus del Mar 3569
Unitat d'Aplicacions Corporatives 3161
Unitat d'Infraestructures i Seguretat 1692
Unitat de Gestió d'Identitats i Projectes 439
Unitat de Gestió de Recursos 611
Total de peticions del Servei d'Informàtica * 25967*

 

* El total no coincideix amb la suma de les parts perquè hi ha peticions que afecten a més d'una unitat