a) Personal adscrit a Informàtica per unitats i grups 

Grup/Unitat I II III A2 C/D Total
Direcció 1 - - - 1 2
Unitat de Recursos i Seguretat 1 1 - 1 1 4
Unitat d'Aplicacions Corporatives 17 8 1 - - 26
Unitat de Gestió d'Identitats i Projectes 1 1 - - - 2
Unitat d'Infraestructures 6 3 1 - - 10
Unitat d'Informàtica del Campus de Ciutadella 2 2 9 - - 13
Unitat d'Informàtica del Campus de Poblenou 2 6 21 - - 29
Unitat d'Informàtica del Campus del Mar 2 1 4 - - 7
TOTAL 32 22 38 1 2 95

 

b) Percentatge del personal per tipologia

Tipologia Nombre Percentatge
Personal laboral 92 97%
Personal funcionari 3 3%
TOTAL 95 100%

 

c) Percentatge del personal per grups

Grup Nombre Percentatge
I 32 34%
II 22 23%
III 38 40%
Tècnic de gestió 1 1%
Personal administratiu 2 2%

 

d) Altes

Alta Unitat Data
Cristina Ocaña Unitat d'Informàtica del Campus de Poblenou Octubre 2016
Diego Charles Verdoodt Unitat d'Informàtica del Campus de Ciutadella Octubre 2016

 

e) Baixes

Baixa Unitat Data
Teresa Grané i Viadé Direcció Febrer 2016
Jairo Consol Uria Informàtica Ciutadella Octubre 2016