Estadístiques per nombre d'assignatures

 

  1er trimestre 2on trimestre 3er trimestre Total
ADE 8 6 9 23
Biologia Humana 15 15 10 40
Ciències Empresarials-Management 9 7 8 24
Ciències Polítiques 3 4 9 16
Comunicació Audiovisual 3 1 2 6
Criminologia i Polítiques Públiques 4 4 5 13
Doble grau Dret-ADE/ECO 2 4 2 8
Dret 15 14 14 43
Economia 13 5 9 27
ELISAVA 1 - 1 2
Enginyeria Biomèdica 5 5 1 11
Enginyeria Informàtica 1 - 4 5
Enginyeria Sistemes Audiovisuals - - 1 1
Enginyeria Telecomunicacions - 1 - 1
ESCI 1 2 3 6
Filosofia, Política i Economia - 1 - 1
Humanitats 1 1 - 2
IBE 13 13 12 38
Infermeria 5 4 8 17
Màster en Advocacia (BSM) 4 3 5 12
Màster en Direcció Financera (BSM) 1 1 - 2
Màster en Economia i Finances - - - -
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques 1 - - 1
Màster en Litigació Civil i Mercantil (BSM) 1 2 - 3
Màster en Indústria Farmacèutica 1 - - 1
Màster en Recerca Biomèdica 1 - - 1
Màster en Salut Pública 1 1 1 3
Medicina 15 15 15 45
Periodisme 1 1 2 4
Publicitat i Relacions Públiques - - 1 1
Relacions Laborals 8 7 5 20
Traducció i Ciències del Llenguatge 1 1 - 2
TOTAL 134 118 127 379

 

Estadístiques per nombre de fulls llegits

 

  1er trimestre 2on trimestre 3er trimestre Total
ADE 1.618 1.814 2.390 5.822
Biologia Humana 1.145 1.461 382 2.988
Ciències Empresarials-Management 1.719 1.017 1.134 3.870
Ciències Polítiques 261 1.193 1.516 2.970
Comunicació Audiovisual 334 89 162 585
Criminologia i Polítiques Públiques 524 656 631 1.811
Doble grau Dret-ADE/ECO 1.161 930 1.061 3.152
Dret 3.058 3.893 4.454 11.405
Economia 4.234 1.164 2.520 7.918
ELISAVA 477 - 124 601
Enginyeria Biomèdica 213 129 79 421
Enginyeria Informàtica 328 - 955 1.283
Enginyeria Sistemes Audiovisuals - - 186 186
Enginyeria Telecomunicacions - 432 - 432
ESCI - 190 498 688
Filosofia, Política i Economia - 44 - 44
Humanitats 134 47 - 181
IBE 2.071 1.514 1.757 5.342
Infermeria 576 320 70 966
Màster en Advocacia (BSM) 1.010 404 383 1.797
Màster en Direcció Financera (BSM) 88 118 - 206
Màster en Economia i Finances - - - -
Màster en Laboratori d'Anàlisis Clíniques 30 - - 30
Màster en Litigació Civil i Mercantil (BSM) 210 174 - 384
Màster en Indústria Farmacèutica 33 - - 33
Màster en Recerca Biomèdica 26 - - 26
Màster en Salut Pública 31 31 12 74
Medicina 1.224 1.331 1.134 3.689
Periodisme 90 90 88 268
Publicitat i Relacions Públiques - - 33 33
Relacions Laborals 1.619 1.920 469 4.008
Traducció i Ciències del Llenguatge 132 3 - 135
TOTAL 22.346 18.964 20.038 61.348