Concepte Ingrés
Préstec interbibliotecari 18.993 €
Serveis bibliotecaris oferts al CRG (Centre de Regulació Genòmica) 23.452 €

Serveis bibliotecaris oferts a l'IMIM (Institut Municipal d'Investigació Mèdica)

49.800 €
Serveis bibliotecaris oferts al CMRB (Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona) 6.000 €
Total 98.245 €