Repositoris de codi

Necessites guardar o gestionar codis en diferents estadis?

Són sistemes d'informació digital que permeten als desenvolupadors mantenir un històric ordenat de les diferents versions d'un mateix document, emprendre diversos camins concurrents en un determinat projecte, o revertir-ne el desenvolupament a un estadi previ, entre d'altres funcionalitats.

Aquests fitxers poder ser, per exemple, codi font, pàgines web o documentació.

Guies i ajuda