Certificat ACTIC: acredita la teva competència digital

L'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) és un certificat acreditatiu de la competència digital.

L'ACTIC permet a qualsevol persona major de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.

La UPF és un centre col·laborador de l'acreditació ACTIC: així, es poden fer les proves a la Biblioteca/CRAI del Poblenou, segons el calendari de convocatòries publicat.

Guies i ajuda