Protocol d'entrada de dades de caràcter personal

Per entrar dades de caràcter personal a qualsevol aplicació de la UPF, s’han de seguir les pautes descrites en aquest protocol.

Els objectius són:

  • Establir un criteri homogeni per a l'entrada de dades personals.
  • Normalitzar l'entrada de dades personals.
  • Evitar la duplicitat de dades per aconseguir una gestió d'identitats fiable, comuna i robusta per a tot el Grup UPF.
  • Millorar la consistència i la qualitat de les dades personals incloses en les aplicacions de la UPF.

La persona que entra les dades en una aplicació és responsable d'aquelles dades i de les incidències que l'usuari final pugui patir a causa d'una introducció incorrecta.