Còpies digitals d'articles del fons de la UPF

Necessites un article de revista del fons de la UPF que només tenim en paper?

Si ets PDI, accedeix a l'aplicació de préstec interbibliotecari, fes una "Sol·licitud d'article de revista o capítol de llibre", tria l'opció "Fons UPF" del "Nivell màxim de demanda" i te n'enviarem una còpia digital per correu electrònic.