Publicar a revistes científiques

Tot el que has de saber a l'hora de publicar!

  • Recursos, recomanacions i eines que t'ajuden a prendre les decisions adequades abans, durant i després de publicar
  • Versions dels articles científics (preprint, postprint i versió de l'editorial)
  • Drets d'autor davant les editorials