Correcció d'exàmens

Si necessites corregir exàmens tipus test automàticament, demana hora amb una antelació mínima de tres dies, per utilitzar el lector òptic.

Per garantir una bona correcció és important que segueixis les indicacions que et donem a la guia del servei, tant a l'hora de preparar l'examen, com a l'hora de fer-lo.