L'oferta formativa a les universitats presenta una àmplia gamma de cursos per la formació i reciclatge del seu personal.

L'aposta per la formació en l'àrea de gestió documental i arxius es essencial pel procés d'implantació als arxius d'oficina i la seva extensió uniforme a tots els òrgans, serveis i unitats de la Universitat.

Concretament, dins la oferta formativa que el Servei de Desenvolupament dissenya anualment per al PAS, hi ha dos cursos en matèria de gestió documental.