L'oferta formativa a les universitats presenta una àmplia gamma de cursos per formar i reciclar el seu personal.

L'aposta per la formació en l'àrea de la gestió documental i d’arxius és essencial per al procés d'implantació als arxius d'oficina i la seva extensió uniforme a tots els òrgans, serveis i unitats de la Universitat.

Concretament, dins l’oferta formativa que el Servei de Desenvolupament dissenya anualment per al PAS, hi ha dos cursos en matèria de gestió documental: