L'Arxiu és el responsable d'establir els mecanismes necessaris per organitzar i gestionar documentació de la Universitat, així com accedir-hi. Amb aquesta finalitat ofereix els seus serveis de: