La gestió dels documents de la Universitat és el conjunt d'operacions i de tècniques relatives a la concepció, el desenvolupament,  la implantació i l'avaluació dels sistemes administratius i arxivístics necessaris, des del moment de la creació o la recepció dels documents a les unitats productores fins a la seva destrucció o conservació definitiva a l'Arxiu.

El sistema de gestió dels documents té com a finalitat unificar el tractament i recuperar la documentació i incideix sobre tota la documentació del patrimoni documental de la Universitat Pompeu Fabra.

Els components essencials que integren el sistema de gestió dels documents de la Universitat Pompeu Fabra són el quadre de classificació, el calendari de conservació i eliminació, i el repertori d'expedients i documents, la característica principal dels quals és la seva uniformitat i funcionalitat.

Als efectes d'integrar tots els components esmentats, la gestió dels documents es fonamenta en la implementació d'un sistema informàtic general, d'aplicació descentralitzada per a tots els serveis i unitats acadèmiques i administratives