L'Arxiu de la Universitat Pompeu Fabra, unitat adscrita a l’Oficina de la Secretaria General de la Universitat, és una unitat de caràcter central que dóna servei a tota l'estructura administrativa i acadèmica de la Universitat.