Personal

Eva Roca i Marquès

Responsable de l'Arxiu

 +34 93 542 17 94

 [email protected]

 

Eloi Jornet Nasarre

Tècnic d'Arxiu

 +34 93 542 16 84

 [email protected]

 

Zacarías Sánchez Muñoz

Cap de Projectes

 +34 93 542 21 91

 [email protected]

 

Eva Moritán Albuger

Administrativa

 +34 93 542 27 64

 +34 93 542 26 52

 [email protected]