Curs no presencial establert per implementar el compromís de la Vicegerència de l’ARHiO acordat en les “Mesures complementàries relacionades amb el calendari laboral 2013” del 26 d’abril del 2013.

Objectius

  1. Conèixer el sistema corporatiu de classificació de la Universitat.
  2. Conèixer els serveis de l'Arxiu.

Destinataris

PAS que vulgui tenir un coneixement general de l'Arxiu, del sistema implantat a la Universitat i dels serveis que ofereix.

Metodologia

Acció formativa no presencial a través de l'Aula Global.

Durada

3 hores

Contingut

El sistema de gestió documental i arxiu:

a) Reglament de l'Arxiu

b) Característiques i estructura del sistema

c) El quadre de classificació de la Universitat