JOSEP COSTA I ROSSELLÓ (Doctorat en Ciències Polítiques i Socials)

 • Títol de la tesi doctoral: "On the Legitimacy of Nationalism: Minorities, Majorities, and the Multinational State" 
 • Dirigida per: Dr. Klaus-Jürgen Nagel
 • Data de dipòsit: 21 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


JONATHAN JEFFREY KENT (Doctorat en Ciències Polítiques i Socials)

 • Títol de la tesi doctoral: "Urban Fabric Designed for Diversity: How the Structure of Great European Cities Influences Attitudes and Behavior" 
 • Dirigida per: Dr. John Rossman Bertholf Palmer
 • Data de dipòsit: 21 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


DOMINIQUE VANESSA SCHMID (Doctorat en Ciències Polítiques i Socials)

 • Títol de la tesi doctoral: "For Whose Benefit?: A Critical Analysis of Forest Carbon Offsetting Projects and Conflict"
 • Dirigida per: Dr. Martijn Vlaskamp i Dr. Matthias vom Hau
 • Data de dipòsit: 19 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 19 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


GÜLCE SAFAK ÖZDEMIR (Doctorat en Ciències Polítiques i Socials)

 • Títol de la tesi doctoral: "Beyond Humanitarianism: The Meaning of Volunteerism within the Context of Solidarity Refugee's Case Study in European Cities"
 • Dirigida per: Dr. Matthias Vom Hau
 • Data de dipòsit: 18 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 18 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


HASMIK AMIRAGHYAN (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)

 • Títol de la tesi doctoral: "Traducción y recepción del teatro de Chéjov en Cataluña en el siglo XXI. El caso de «Lvimi BauJI» [L'oncle Vània. Tío Vania]"
 • Dirigida per: Dr. Enrie Gallén Miret i Dr. Ivan Garcia Sala
 • Data de dipòsit: 13 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 13 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


BARNA ELEK SZABÓ (Doctorat en Economia, Finances i Empresa)

 • Títol de la tesi doctoral: "Three Essays on Information and Learning in Financial Decisions"
 • Dirigida per: Dr. Vladimir Asriyan
 • Data de dipòsit: 8 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 13 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


ELENA PASTOR RAMON (Doctorat en Comunicació)

 • Títol de la tesi doctoral: “Comunicación académica y plataformas digitales: Características y visibilidad de la publicación académica en el ecosistema digital”
 • Dirigida per: Dr. Lluís Codina i Dr. Cristòfol Rovira
 • Data de dipòsit: 11 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 13 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


ALBA LOJO CARIDE (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: “Elementos para una teoría de las reglas constitutivas”
 • Dirigida per: Dra. Lorena Ramírez-Ludeña 
 • Data de dipòsit: 1 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 8 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


LAURA SÁNCHEZ DE LA SIERRA (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: “Climate Change, Migration, and Corrective Duties: Thinking Beyond Sinking lslands”
 • Dirigida per: Dra. Paula Casal Ribas 
 • Data de dipòsit: 26 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 8 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


RUT BENITO GALDEANO (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)

 • Títol de la tesi doctoral: L'estabilitat referencial i la dominància lingüística en el marcatge diferencial d'objecte en el bilingüisme català-espanyol.
 • Dirigida per: Dra. Aurora Bel Gaya
 • Data de dipòsit: 7 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 8 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


SEBASTIAN ARIEL IDESIS (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: “Predicting effects of stroke lesions and recovery through whole-brain modeling and brain dynamics”
 • Dirigida per: Dr. Gustavo Deco 
 • Data de dipòsit: 4 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 5 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


HANNA KRANAS (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: “Computational studies of DNA damage and repair of alkylating agents and UV light”
 • Dirigida per: Dra. Núria López Bigas i Dr. Abel González-Pérez
 • Data de dipòsit: 4 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 5 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


DIANA CAROLINA BEJARANO COCA (Doctorat en Humanitats)

 • Títol de la tesi doctoral: “Corporeidades al límite: El cuerpo femenino como territorio fronterizo desde la práctica artística como investigación”
 • Dirigida per: Dra. Matilde Obradors Barba i Dra. Rosa Cerarols Ramírez
 • Data de dipòsit: 1 de setembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 4 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


LEONARDO PLATANIA  (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: “Diversity and evolution of South Pacific Eumolpinae (Coleoptera: Chrysomelidae) and the role of New Caledonia in their diversification”
 • Dirigida per: Dr. Jesús Gómez-Zurita Frau
 • Data de dipòsit: 31 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 1 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


CARLOTA MARIA PAGÈS PORTABELLA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: “On the plasticity of the perception and cognition of broken harmonic expectations”
 • Dirigida per: Dr. Juan Manuel Toro Soto
 • Data de dipòsit: 31 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 1 de setembre del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


RONALD PACHECO REYES (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: “Los límites del Derecho administrativo. Lineamientos para identificar su autonomía a partir de la teoría de sistemas”
 • Dirigida per: Dr. Oriol Mir Puigpelat
 • Data de dipòsit: 31 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 31 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


PALOMA GARCÍA CÓRDOBA (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "El Derecho tributario ante el arbitraje internacional de inversiones: ¿hacia una nueva forma de  resolver las disputas tributarias internacionales?"
 • Dirigida per: Dr. Rodolfo Salassa Boix
 • Data de dipòsit: 21 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 28 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


AMAYA AYALA GARCÍA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Work trajectories after a sickness absencedue to cancer in Catalonia (Spain)"
 • Dirigida per: Dr. Fernando García Benavides i Dra. Laura Serra Saurina
 • Data de dipòsit: 19 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 24 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


MORTEZA RASOULIGANDOMANI (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Proximal Junction Failure Stratification in Adult Spine Surgery using 3D Patient-Specific Finite Element Models"
 • Dirigida per: Dr. Jérôme Noailly, Dr. Miguel Ángel González Ballester i Dr. Fabio Galbusera
 • Data de dipòsit: 20 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


KIM CHENG SHEANG (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Multilingual Adaptive Text Simplification"
 • Dirigida per: Dr. Horacio Saggion
 • Data de dipòsit: 20 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


PABLO-MIKI MARTÍ CASTELLOTE (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Information Fusion and Learning from Diverse Clinical Cohorts and Heterogeneous Data"
 • Dirigida per: Dra. Gemma Piella i Dr. Bart Bijnens
 • Data de dipòsit: 19 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


PABLO ZINEMANAS FRIET (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Interpretable Deep-learning Models for Sound Event Detection and Classification"
 • Dirigida per: Dr. Xavier Serra i Dr. Frederic Font
 • Data de dipòsit: 19 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


FEDOR VITIUGIN (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Multilingual Information Extraction and Summarization from Crisis Social Media"
 • Dirigida per: Dr.  Carlos Castillo
 • Data de dipòsit: 20 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


CARLA MOLINS-PITARCH (Doctorat en Comunicació)

 • Títol de la tesi doctoral: "Demystifying the Complexity of Cell & Molecular Biology through Transdisciplinary Design Methodologies: Science from the Lab to the Street through Interactive Experiences"
 • Dirigida per: Dr. Sergi Cortiñas i Dr. Francesc Ribot
 • Data de dipòsit: 18 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 19 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


LARA SOBERATS GARAU (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)

 • Títol de la tesi doctoral: "Processing of sentential meaning: behavioural and electroencephalographic evidence in neurotypical and Williams syndrome adult populations"
 • Dirigida per: Dr. Wolfram Hinzen i Dra. Ruth de Diego Balaguer
 • Data de dipòsit: 18 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 19 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


MARCEL LUCAS SÁNCHEZ (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Human population genetics of North Africa: insights into demography andfunctional variation"
 • Dirigida per: Dr. David Comas Martínez
 • Data de dipòsit: 14 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 17 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


ATALIA PARDO LORENTE (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Deciphering the nuclear function of folate enzyme MTHFD2 in cancer: A novel role for nuclear MTHFD2 in mitosis"
 • Dirigida per: Dra. Sara Sdelci
 • Data de dipòsit: 7 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 11 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


GABRIEL TORREGROSA CORTÉS (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Dynamics of cellular decision making in embryogenesis"
 • Dirigida per: Dr.  Jorge Garcia Ojalvo
 • Data de dipòsit: 7 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 11 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


LUDOVICA MANA (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Towards a comprehension of spatiotemporal brain dynamics in psychotic disorders: A whole-brain computational perspective based on fMRI"
 • Dirigida per: Dr.  Gustavo Deco i Dr. Manel Vila-Vidal
 • Data de dipòsit: 10 de juliol del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


MIGUEL RODRIGUEZ GALINDO (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Detection of selection signals on regulatory units across human cancers"
 • Dirigida per: Dra. Donate Weghorn
 • Data de dipòsit: 28 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 4 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


SONIA CRUCIANI (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Dissecting RNA modification dynamics in neuronal activation and differentiation"
 • Dirigida per: Dra. Eva Maria Novoa
 • Data de dipòsit: 29 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 4 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


JÚLIA CASTRO ARNAU (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Molecular mechanisms during the differentiation, maturation and function of marine fish spermatozoa"
 • Dirigida per: Dr. Joan Cerdà Luque
 • Data de dipòsit: 19 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 4 de juliol del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


HONGYING LI (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)

 • Títol de la tesi doctoral: La traducción chino-español de las metáforas sobre relaciones de género en la novela Wei
 • Dirigida per: Dr. Mario Bisiada i Dr. Yingfeng Xu
 • Data de dipòsit: 29 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 30 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


JORDI LLORENS-TERRAZAS (Doctorat en Economia, Finances i Empresa)

 • Títol de la tesi doctoral: "Essays on Learning Theory for Time Series"
 • Dirigida per: Dr. Christian Brownlees
 • Data de dipòsit: 29 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 30 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


NATÀLIA SOLDEVILA DOMÈNECH (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Lifestyle interventions and cognitive change: determinants and underlying mechanisms"
 • Dirigida per: Dr. Rafael de la Torre Fornel
 • Data de dipòsit: 14 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 28 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005


LOÏC REYMOND (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Modulation-enhanced localization microscopy: Usin patterned illumination for super-resolution microscopy"
 • Dirigida per: Dra. Verena Ruprecht i Dr. Stefan Wieser
 • Data de dipòsit: 22 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 28 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

QUERALT TOLOSA RAMON (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Mechanical control of epithelial tissue formation and function in early development"
 • Dirigida per: Dra. Verena Ruprecht
 • Data de dipòsit: 15 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 20 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

BJARNI GEIR EINARSSON (Doctorat en Economia, Finances i Empresa)

 • Títol de la tesi doctoral: "Essays in Macroeconometrics"
 • Dirigida per: Dr. Geert Mesters
 • Data de dipòsit: 16 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 18 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARTA BELLÉS MUÑOZ (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "A comprehensive study of arithmetic circuits and elliptic curves for efficient and scalable zero-knowledge proof systems"
 • Dirigida per: Dra. Vanesa Daza i Dr. José Luis Muñoz Tapia (UPC)
 • Data de dipòsit: 15 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 16 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d'octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARTA BARRERA CONDE (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Cannabis modulation of social interaction in psychosis: neurobiological correlates in humans and mouse models"
 • Dirigida per: Dra. Patricia Robledo
 • Data de dipòsit: 22 de maig del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 15 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

LAIA ALEGRE ZURANO (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Phytocannabinoids and endocannabinoids as modulators of cocaine reinforcement in mice"
 • Dirigida per: Dra. Olga Valverde Granados
 • Data de dipòsit: 6 de juny del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 15 de juny del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005