SHI FENG​ (Doctorat en Humanitats​)
 • Títol de la tesi doctoral: "Edición anotada y estudio del Epítome historial del Reino de la China (1620), de Francisco de Herrera Maldonado”
 • Dirigida per: Dr. Manel Ollé i Dr. Joan Pau Rubiés
 • Data de dipòsit: 20 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
ALBA HUIDOBRO TORRES​ (Doctorat en Ciències Polítiques i Socials​)
 • Títol de la tesi doctoral: "The role of leaders’ characteristics on governments formation”
 • Dirigida per: Dra. Aina Gallego Dobón
 • Data de dipòsit: 14 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
 
VICTORIA MOISEEVA​ (Doctorat en Biomedicina)
 • Títol de la tesi doctoral: "Cellular senescene in muscle regeneration, ageing and disease”
 • Dirigida per: Dra. Pura Muñoz i Dr. Eusebio Perdiguero
 • Data de dipòsit: 8 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 20 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
 
XAVIER NARBÓN HOMS​ (Doctorat en Història)
 • Títol de la tesi doctoral: "Carlos V, Felipe II, y el fin de los tiempos. El uso político de la historia bíblica de Gedeón, la profecia del último emperador romano y el símbolo de la torre”
 • Dirigida per: Joan Pau Rubiés i Joan-Lluís Palos (UB)
 • Data de dipòsit: 20 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 20 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
 
DAVID SOLANS NOGUERO​ (Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)
 • Títol de la tesi doctoral: "Algorithmic Fairness in Practice: Data, Models and Interaction”
 • Dirigida per: Dr. Carlos Castillo i Dra. Caterina Calsamiglia
 • Data de dipòsit: 16 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 16 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
DUYGU OZBAGCI​ (Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)
 • Títol de la tesi doctoral: "Decision-making During Action”
 • Dirigida per: Dr. Rubén Moreno-Bote i Dr. Salvador Soto
 • Data de dipòsit: 15 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 16 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
VENKATESH SHENOY KADANDALE​ (Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)
 • Títol de la tesi doctoral: "Towards audio-visual deep learning methods for singing voice separation and lip synchronization”
 • Dirigida per: Dra. Gloria Haro
 • Data de dipòsit: 16 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 16 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
 
MIEIA VACA DEMPERE (Doctorat en Biomedicina)
 • Títol de la tesi doctoral: "Role of brain-muscle circadian clock communication in skeletal muscle homeostasis and aging”
 • Dirigida per: Dra. Pura Muñoz Cànoves i Dr. Antonio Serrano
 • Data de dipòsit: 14 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 15 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
 
FRANCESCA CERDÀ MOLLÀ (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)
 • Títol de la tesi doctoral: "Joan Fuster i la traducció. Les actuacions i les idees en el seu context històric. La llengua literària i les solucions de traducció de La pesta (1962) i L’estrany (1967) d’Albert Camus”
 • Dirigida per: Dr. Enric Gallén Miret i Dr Marcel Ortín Rull
 • Data de dipòsit: 15 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 15 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
BORJA BALBASTRE CATALÀ (Doctorat en Biomedicina)
 • Títol de la tesi doctoral: "Defining DYRKs interactome: approaches for the characterization of proximity-dependent interactions and identification of direct substrates”
 • Dirigida per: Dra. Susana de la Luna Gargantilla
 • Data de dipòsit: 10 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 14 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
XIAOTONG HONG (Doctorat en Biomedicina)
 • Títol de la tesi doctoral: "Maintaining Regenerative Competence of Muscle Stem Cells: Role of Mitochondrial Dynamics”
 • Dirigida per: Dra. Pura Muñoz-Cánoves i Dr. José Antonio Enríquez
 • Data de dipòsit: 10 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 14 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
JOAO GABRIEL RODRIGUES TELLES ALMEIDA (Doctorat en Comunicació)
 • Títol de la tesi doctoral: "El cuidado como horizonte de trabajo. Los/as trabajadores/as de la cultura como cuidadores/as populares: una mirada desde la comunicación”
 • Dirigida per: Dr. Carles Feixa Pàmpols i Dr. Miquel Rodrigo-Alsina
 • Data de dipòsit: 8 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 8 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
AURÉLIA PRASLIČKOVÁ (Doctorat en Dret)
 • Títol de la tesi doctoral: "International Animal Law. The Case Of Farm Animal Welfare”
 • Dirigida per: Dr. Angel Jose Rodrigo hernandez
 • Data de dipòsit: 31 de maig del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 8 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005
 
POL PICÓN PAGÈS (Doctorat en Biomedicina)
 • Títol de la tesi doctoral: "Pathophysiological regulation of the production, aggregation and toxicity of the amyloid beta-peptide in Alzheimer's Disease”
 • Dirigida per: Dr. Francisco José Muñoz Lopez
 • Data de dipòsit: 3 de juny del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 7 de juny del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

JOSEP GISBERT RODRIGUEZ (Doctorat en Economia, Finances i Empresa)

 • Títol de la tesi doctoral: "Essays in Financial Economics”
 • Dirigida per: Dr. José Luis Peydró i Dr. Gaël  Le Mens
 • Data de dipòsit: 19 d'abril del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de maig del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARIA TORRES TODA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Influence of natural environments during pregnancy on fetal health”
 • Dirigida per: Dr. Payam Dadvand, Dra. Maria Foraster i Dr. Jordi Sunyer
 • Data de dipòsit: 26 d'abril del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 30 de maig del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

ANDREA CHIAVARI (Doctorat en Economia, Finances i Empresa)

 • Títol de la tesi doctoral: "Essay in Macroeconomics and Firm Dynamics”
 • Dirigida per: Dr. Isaac Baley i Dr. Edouard Schaal
 • Data de dipòsit: 18 de maig del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 30 de maig del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005