JULIA VILASIS PAMOS (Doctorat en Comunicació)

 • Títol de la tesi doctoral: "identitat gamer, classe social i gènere. Una anàlisi dels discursos del col· lectiu adolescent sobre la cultura del videojoc i les pràctiques videolúdiques "
 • Dirigida per: Dr. Óliver Pérez Latorre 
 • Data de dipòsit: 17 de març del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 20 de març del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

KIMBERLY SEUNG GOULART (Doctorat en Polítiques i Ciències Socials)

 • Títol de la tesi doctoral: "What's in a job? An exploration of what we do and how it affects labor and family outcomes
 • Dirigida per: Dr. Jorge Rodríguez-Menés
 • Data de dipòsit: 17 de març del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 17 de març del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

GUSTAVO ENRIQUE PORTILLO BENÍTEZ (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)

 • Títol de la tesi doctoral: Ideología e identidad social e institucional. El discurso del diario ABC Color sobre la población indígena del Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012)
 • Dirigida per: Dr. Teun Van Dijk i Dr. Miquel Rodrigo Alsina
 • Data de dipòsit: 16 de març del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 17 de març del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

AMY DARA HOCHBERG (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)

 • Títol de la tesi doctoral: "Writer-reader relationship and technicality of vocabulary in multilingual health information websites in English, Spanish and Catalan"
 • Dirigida per: Dr. Mario Bisiada i Dra. Anna Espunya Prat
 • Data de dipòsit: 16 de març del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 17 de març del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

BERNADETTE WEBER (Doctorat en Humanitats)

 • Títol de la tesi doctoral: "Moral progress in linguistic pragmatism. On ther Rortyan advocacy for greater human solidarity"
 • Dirigida per: Dra. Sonia Arribas Verdugo i Dr. Camil Ungureanu
 • Data de dipòsit: 10 de març del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 13 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

AKHIL ILANGO (Doctorat en Economia, Finances i Empresa)

 • Títol de la tesi doctoral: "Essays in Industrial Organisation"
 • Dirigida per: Dr. Sandro Shelegia i Dra. Rosa Ferrer Zarzuela
 • Data de dipòsit: 6 de març del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 15 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARTA PUIG TINTÓ  (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Advanced microscopy to resolve the higher-order organization of the exocyst"
 • Dirigida per: Dr. Oriol Gallego Moli
 • Data de dipòsit: 1 de març del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 23 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

ABDUSSALAM ALI ALAJAMI (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Towards Stigmergic Heterogenous Symbiotic Robot Teams"
 • Dirigida per: Dr. Rafael Pous
 • Data de dipòsit: 23 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 23 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

LORENZO STECCANELLA (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Representation Learning for Hierarchical Reinforcement Learning"
 • Dirigida per: Dr. Anders Jonsson
 • Data de dipòsit: 23 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 23 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

IO VALLS RATÉS (Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge)

 • Títol de la tesi doctoral: "Using virtual reality to train public speaking skills in a secondary school setting"
 • Dirigida per: Dra. Pilar Prieto Vives i Dr. Oliver Niebuhr
 • Data de dipòsit: 23 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 23 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

SOFIA RECA MILANTA (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "La tutela ejecutiva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hacia un estándar convencional de efectividad."
 • Dirigida per: Dr.  José Alejandro Saiz Arnaiz
 • Data de dipòsit: 10 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

IBRAHIM SÖNMEZ (Doctorat en Ciències Polítiques i Socials)

 • Títol de la tesi doctoral: "Sexual identity and adverse health-related outcomes: A study on risk behaviour, suicide, and subtance use"
 • Dirigida per: Dra. Mª José González López
 • Data de dipòsit: 20 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 21 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

SERGI CASTELLÀ MARTÍNEZ (Doctorat en Humanitats)

 • Títol de la tesi doctoral: El Llull d'En Foix. L'Ars lul.liana en el desenvolupament de la investigació en poesia
 • Dirigida per: Dr. Amador Vega Esquerra
 • Data de dipòsit: 16 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 16 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

CAROLYN ENGEL PIZCUETA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Unveiling the role of her9/Notch pathway in the maintenance of stemness in the hindbrain boundaries"
 • Dirigida per: Dr. Cristina Pujades Corbi i Dr. Covadonga Fernández Hevia
 • Data de dipòsit: 14 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 14 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

IVAN LO GIUDICE (Doctorat en Humanitats)

 • Títol de la tesi doctoral: La mirada internacional de Joan Estelrich en su etapa catalanista, entre redes y culturas
 • Dirigida per: Dr. Jaume Subirana i Dr. Patrizio Rogobon
 • Data de dipòsit: 13 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 13 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

GERARD LLORENS DeCESARIS (Doctorat en Història)

 • Títol de la tesi doctoral: "Reconstructing Empire: Spain, Cuba, and the United States, 1861-1886"
 • Dirigida per: Dr. Josep Mª Delgado
 • Data de dipòsit: 10 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 13 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

ROSSELLA GULLI (Doctorat en Història)

 • Títol de la tesi doctoral: Descolonizando el Gadir fenicio. Convivencia y multiculturalidad en la Bahia de Cádiz (siglos IX-VI a.n.e.)
 • Dirigida per: Dra. Ana Delgado
 • Data de dipòsit: 7 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 8 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

ALEJANDRO CUENCA CORTÉS (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: " The nuclear pore complex in muscle stem cell function and aging"
 • Dirigida per: Dra. Pura Muñoz Cánoves
 • Data de dipòsit: 3 de febrer del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 7 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

MARCO ANTINUCCI (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: " Population genetics of Copy Number Variants: the case of the Romani population"
 • Dirigida per: Dr. Francesc Calafell
 • Data de dipòsit: 27 de gener del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 2 de febrer del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

JUAN AURELIO FERNÁNDEZ MEZA  (Doctorat en Humanitats)

 • Títol de la tesi doctoral: Historia y ficción en la novels Jan Karski de Yannick Haenel
 • Dirigida per: Dr. Michael Pfeiffer
 • Data de dipòsit: 25 de gener del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 25 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

NATASHA OSWAL  (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: " Measuring the quantitative relationship between organismal gene expression and lifespan in Caenorhabditis elegans"
 • Dirigida per: Dr. Nicholas Stroustrup
 • Data de dipòsit: 12 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 25 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

ISABEL ORTIGOSA BELTRÁN  (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: " The effect of foreign language on emotion regulation"
 • Dirigida per: Dra. Azucena García Palacios i Dra. Núria Sebastián Gallés
 • Data de dipòsit: 13 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 25 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

JUAN FELIPE MONTESINOS GARCÍA (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: " Towards Efficient Audio-visual source separation and synthesis"
 • Dirigida per: Dra. Gloria Haro
 • Data de dipòsit: 19 de gener del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 19 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

CONOR MCMENAMIN (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions)

 • Títol de la tesi doctoral: "Improvements to Incentives in Incentive-Driven Blockchain Technologies"
 • Dirigida per: Dra. Vanesa Daza i Dr. Matteo Pontecorvi
 • Data de dipòsit: 19 de gener del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 19 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

JUDIT GÜELL BARGALLÓ (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "Estiba Portuaria y Libre Mercado Europeo: Debates de Derecho del Trabajo en el marco del proceso de liberalización del sector en España"
 • Dirigida per: Dra. Julia López López i Dr. Patrocinio Rodríguez Ramos
 • Data de dipòsit: 21 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 19 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

ÓSCAR GARCÍA JAÉN (Doctorat en Ciències Polítiques i Socials)

 • Títol de la tesi doctoral: "The goods that children need: Love, virtues, and freedom"
 • Dirigida per: Dr. Camil Ungureanu i Dra. Anca Gheaus
 • Data de dipòsit: 17 de desembre del 2023
 • Data d'inici d'exposició pública: 19 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MAËLLE MAJVY ROSELINE CANET (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Cancer risk among children exposed to medical ionising radiation and modifying factors-Evidence from paediatric CT exposure in Sweden"
 • Dirigida per: Dra. Elisabeth Cardis
 • Data de dipòsit: 19 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 12 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

JORDI RAMBLA I DE ARGILA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Contributions to secure Genomic Human Data sharing for precision medicine"
 • Dirigida per: Dr. Arcadi Navarro Cuartielles
 • Data de dipòsit: 19 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 12 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MORGHAN CHARLOTTE LUCAS (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Investigating sperm RNA dynamics in intergenerational inheritance usin nanopore sequencing"
 • Dirigida per: Dra. Eva Maria Novoa
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 12 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

JOSE ANGEL MARTINEZ SARMIENTO (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Super-Resolution imagin uncovers key temporal changes in chromatin structure and pluripotent gene reactivation in single reprogramming cells"
 • Dirigida per: Dra. Maria Pia Cosma i Dra. Melike Lakadamyali
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 12 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

NOEMÍ MANERO RUPÉREZ (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Unravelling new targets for pancreatic cancer: Galectin-1 and Parp-2"
 • Dirigida per: Dra. Pilar Navarro Medrano i Dra. Neus Martínez-Bosch
 • Data de dipòsit: 23 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 12 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

ELIZAVETA BESEDINA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Genomic signatures of conditional selection in different copy number states in human cancers"
 • Dirigida per: Dr. Fran Supek
 • Data de dipòsit: 16 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 12 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

AGUSTÍN ALESSI (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "Los principios de la justificación penal. Entre la ponderación y la autonomía. Propuesta de un modelo alternativo"
 • Dirigida per: Dra. Jesús-María Silva Sánchez
 • Data de dipòsit: 22 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 11 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

DANIEL WOLSING (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "The Calculation of Damages in EU Intellectual Property Law. An Assessment of the Harmonisation Approach Used in Article 13(1) of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of IPRs"
 • Dirigida per: Dra. Antoni Rubí Puig
 • Data de dipòsit: 21 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 11 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

LAURA VIVIANA SALAMANCA SAMUDIO (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "La comprobación de operaciones vinculadas en el Impuesto sobre Sociedades español"
 • Dirigida per: Dra. Ana Belén Macho Pérez
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 11 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

PREDAG STOJAKOVIC (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "The role of the LRRC8A anion channel in adaptation to stress"
 • Dirigida per: Dr. Francesc Posas Garriga i Dra. Eulàlia de Nadal Clanchet
 • Data de dipòsit: 15 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 11 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

LUIS SORIA JIMÉNEZ (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Interplay between cancer cells, fibroblasts, immune cells, and resistance to PD-1/PD-L1 inhibition in breast cancer"
 • Dirigida per: Dr. Joan Albanell Mestres i Dra. Ana Rovira Guerín
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 11 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

ANDREA VANDELLI (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: Computational analysis of ribonucleoprotein networks
 • Dirigida per: Dr. Gian Gaetano Tartaglia i Dr. Marc Torrent Burgas
 • Data de dipòsit: 12 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

XIAOCHUAN TU (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: Investigating the role of Gli2 in mouse embryonic stem cell and embryo embryogenesis
 • Dirigida per: Dra. Maria Pia Cosma
 • Data de dipòsit: 16 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

ANNA REA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: Enginnering TGF-B resistant NK cells for cancer immunotherapy
 • Dirigida per: Dra. Aura Muntasell Castellví
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARIA PÉREZ PEIRÓ (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: Characterization of irn deficiency in COPD patients: implications in exercise tolerance and redox balance in muscle and systemic compartments
 • Dirigida per: Dra. Esther Barreiro Portela
 • Data de dipòsit: 12 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

IVÁN PÉREZ NÚÑEZ (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Decoding the immune evasive properties of cancer stem cells in breast cancer immunotherapy resistance
 • Dirigida per: Dr. Antoni Celià Terrassa
 • Data de dipòsit: 15 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

FABRIZIO MÉNDEZ-RIVERO (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: Precariedad laboral, estrés crónico y salud mental: un estudio sobre el entorno psicosocial laboral como posible mecanismo causal
 • Dirigida per: Dr. Joan Benach i Dra. Mireia Julià
 • Data de dipòsit: 15 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

RAMON MASSONI BADOSA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Charting the heterogeneity of healthy and malignant immune cells, one cell at a time"
 • Dirigida per: Dr. Holger Heyn i Dr José Ignacio Martín Subero
 • Data de dipòsit: 15 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MANTICA FEDERICA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Evolution of tissue-specific transcriptomes across bilaterian animals"
 • Dirigida per: Dr. Manuel Irimia Martinez
 • Data de dipòsit: 16 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

LEILA MANSOURI (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Novel methods for mutiple sequence alignment and evolutionary modeling"
 • Dirigida per: Dr. Cedric Notredame
 • Data de dipòsit: 19 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARC GIMENO MARTÍNEZ (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Tracking lexical processing in bimodal bilingualism"
 • Dirigida per: Dra. Cristina Baus Márquez
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

LUIS GALÁN PALMA(Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Chromatin-linked and NF-kB independent IkBa function in embryonic stem cell pluripotency exit and differentiation"
 • Dirigida per: Dra. Anna Bigas Salvans
 • Data de dipòsit: 16 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

PAULA ESTELLER CUCALA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Evolutionary insights into primate gene regulation and development of methods to study DNA modifications"
 • Dirigida per: Dr. Tomàs Marquès Bonet i Dr. David Juan Sopeña
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

LUDOVICA CIAMPI (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Transcriptomic determinats of vertebrate photoreceptors and other sensory cells"
 • Dirigida per: Dr. Luis Serrano i Dr. Manuel Irimia
 • Data de dipòsit: 12 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARISKA GEORGETTE M.BAUWELINCK (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Greener on the other side? Greenspace exposure and cardiovascular health"
 • Dirigida per: Dr. Payam Dadvand, Dr. Hedewijch Vandenheede i Dr. Patrick Deboosere
 • Data de dipòsit: 19 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

PAU BALART I GARCÍA (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Phylogenomic insights into the evolution of subterranean Coleoptera"
 • Dirigida per: Dra. Rosa Fernández i Dr. Ignacio Ribera
 • Data de dipòsit: 13 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

FRANCISCO AYA MORENO (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Targeting BRAF mutant pre-mRNA alternative splicing in melanoma"
 • Dirigida per: Dr. Juan Valcárcel i Dra. Ana Arance
 • Data de dipòsit: 14 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARINA ALVAREZ ESTAPE (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Conservations through the lens of population genomics. The case of Cuvier's gazelles and western gorillas"
 • Dirigida per: Dr. Tomas Marques Bonet i Dra. Esther Lizano González
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

ATHANASIOS BALTZIS (Doctorat en Biomedicina)

 • Títol de la tesi doctoral: "Impact of recent structure prediction methods on homology, evolutionary and functional inference"
 • Dirigida per: Dr. Cedric Notredame
 • Data de dipòsit: 20 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 10 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

JORGE GÁLVEZ SANTIBÁÑEZ (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "La Contribución Delictiva Simulada"
 • Dirigida per: Dr. Ricardo Robles Planas
 • Data de dipòsit: 16 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 3 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005

 

MARIA JÚLIA ILDEFONSO MENDONÇA (Doctorat en Dret)

 • Títol de la tesi doctoral: "International Juridical Double Taxation and Individuals’ Ability to Pay in the Light of EU Law"
 • Dirigida per: Dra. Antonia Agulló Agüero
 • Data de dipòsit: 19 de desembre del 2022
 • Data d'inici d'exposició pública: 3 de gener del 2023
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol de 2005