[11 de gener del 2022] Dipòsit Tesi en Biomedicina

 • Estudiant: Eva Padrosa Sayeras
 • Títol de la tesi doctoral: "Precarious employment and mental health in Europe. Development, validation and association with mental health of a novel cross-national measure"
 • Dirigida per: Dr. Joan Benach de Rovira i Dra. Mireia Julià Pérez
 • Dipòsit: 11 de gener del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol del 2005

 

[11 de gener del 2022] Dipòsit Tesi en Biomedicina

 • Estudiant: Xavier Farré Ramon
 • Títol de la tesi doctoral: "From populations to species: Unravelling the unknowns of ageing with two complementary approaches"
 • Dirigida per: Dr. Arcadi Navarro Cuartiellas i Dr. Gerard Muntané Medina
 • Dipòsit: 11 de gener del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol del 2005

 

[4 de gener del 2022] Dipòsit Tesi en Dret

 • Estudiant: Ahmed Alkhatib
 • Títol de la tesi doctoral: "Constitutional Law: Constitutionalism, Stability and Legitimacy in Middle East Constitution-Making Processes"
 • Dirigida per: Dr. Hèctor López Bofill 
 • Dipòsit: 4 de gener del 2022
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol del 2005