[19 d'abril del 2021] Dipòsit Tesi en Biomedicina

 • Estudiant: Pablo Latorre Doménech
 • Títol de la tesi doctoral: "Decoding the nature of the transcriptional response to stress"
 • Dirigida per: Dr. Francesc Posas Garriga i Dra. Eulàlia de Nadal Clanchet
 • Dipòsit: 19 d'abril del 2021
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol del 2005

 

[19 d'abril del 2021] Dipòsit Tesi en Traducció i Ciències del Llenguatge

 • Estudiant: Laia Vidal Sabanés
 • Títol de la tesi doctoral: La terminologia en els textos medies per a pacients: el cas d'una comunitat virtual de dones amb cancer de
  mama
 • Dirigida per: Dra. Rosa Estopà Bagot i Dr. Cristian Ochoa Arnedo
 • Dipòsit: 19 d'abril del 2021
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol del 2005

 

[15 d'abril del 2021] Dipòsit Tesi en Història

 • Estudiant: José Luís Campa Planas
 • Títol de la tesi doctoral: El Col·legi Claret de Barcelona (1939-1975). Una escola en el nacionalcatolicisme franquista
 • Dirigida per: Dr. José Luís Campa Planas
 • Dipòsit: 15 d'abril del 2021
 • Lloc de consulta: cal escriure un correu electrònic a [email protected]
 • Normativa: article 13.3 del RD 99/2011, del 10 de febrer del 2002: article 21.4 RD 1393/2007, del 31 d’octubre; Articles 11 a 13 RD56 / 2005, de 21 de gener, i Capítol III de l'acord de la Junta de Govern del 25 de juliol de 2000, modificat per l'Acord de la Junta de Govern del 20 de febrer del 2002 i per Acords del Consell de Govern del 8 d'abril del 2003 i del 14 de juliol del 2005