El Pla d'Ajuts de Doctorat Industrial és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per incentivar la col·laboració entre l'entorn socioeconòmic i l'acadèmic del país, amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat i la innovació a través de la transferència de coneixement.