La Universitat Pompeu Fabra s'ha compromès a promoure la sostenibilitat ètica en totes les seves accions.

Per sostenibilitat ètica entenem aquella sostenibilitat que combina a llarg termini el desenvolupament econòmic amb el comportament ètic, la justícia social i la protecció del medi ambient. En aquest sentit, pot afirmar-se que un sistema és econòmicament sostenible quan no esgota els fons per finançar-lo; socialment sostenible quan no condueix al conflicte social, i ecològicament sostenible quan el medi pot absorbir-ne la contaminació i renovar els recursos naturals sense esgotar-los. La sostenibilitat ètica inclou la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, sense que s'hi limiti. A més de ser global, no està justificada únicament per l'interès egoista d'un grup, sinó també per l'obligació moral de respectar els interessos de les altres persones, espècies i generacions amb les quals hem de compartir el planeta. 

En base a aquests principis, la Universitat Pompeu Fabra ha aprovat una Política de Sostenibilitat Ètica que guia totes les seves accions en aquest àmbit.

En la seva història, la Universitat Pompeu Fabra ha adquirit consciència de la problemàtica de la sostenibilitat ambiental i això s'ha traduït en la manera d'actuar de la Universitat. A les Memòries anuals de la UPF, es publica anualment l'acció de la Universitat en matèria de Sostenibilitat ambiental i mobilitat. 

A la imatge següent, es pot veure un recull de les accions institucionals que la UPF ha dut a terme en el passat en matèria de sostenibilitat. També es presenten les principals fites de sostenibilitat complertes en el passat així com els principals objectius de futur, en vistes a l'objectiu cabdal d'obtenir la neutralitat en emissions de CO2 per l'any 2040.

Directrius i marc normatiu

Política de Sostenibilitat Ètica

Manual de bones pràctiques ambientals

Contractació socialment responsable

Agenda 2030 i ODS

La UPF forma part dels Observadors COP

Informe Petjada de Carboni 2018

Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024

 

La sostenibilitat per àmbits

Estructura d'UPF Sostenible