La Universitat Pompeu Fabra s'ha compromès a promoure la sostenibilitat ètica en totes les seves accions.

Per sostenibilitat ètica entenem aquella sostenibilitat que combina a llarg termini el desenvolupament econòmic amb el comportament ètic, la justícia social i la protecció del medi ambient. En aquest sentit, pot afirmar-se que un sistema és econòmicament sostenible quan no esgota els fons per finançar-lo; socialment sostenible quan no condueix al conflicte social, i ecològicament sostenible quan el medi pot absorbir-ne la contaminació i renovar els recursos naturals sense esgotar-los. La sostenibilitat ètica inclou la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, sense que s'hi limiti. A més de ser global, no està justificada únicament per l'interès egoista d'un grup, sinó també per l'obligació moral de respectar els interessos de les altres persones, espècies i generacions amb les quals hem de compartir el planeta. 

En base a aquests principis, la Universitat Pompeu Fabra ha aprovat una política de sostenibilitat que guia totes les seves accions en aquest àmbit.


Estructura d'UPF Sostenible:

  • Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció: Mònica Figueras i Maz
  • Delegada del rector per a la Sostenibilitat: Ester Oliveras
  • Servei de Gestió Patrimonial i Contractació: [email protected]