Conscients de l’entorn urbà que envolta els seus campus, un dels pilars de la Universitat és la determinació per propiciar una mobilitat de la comunitat universitària respectuosa amb el medi ambient. Amb aquest objectiu, i juntament amb la participació d’entitats que gestionen el transport del nostre territori, es treballa de manera activa per aconseguir el propòsit. Als apartats següents trobareu accions específiques que la UPF ha portat a terme: