La UPF és una institució pública amb diferents campus universitaris que consumeix energia de manera proporcional a la seva magnitud. Per això, en un intent de ser més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, la Universitat ha implementat diferents accions i ha elaborat uns indicadors de consum per mostrar de manera transparent el que consumim. Tot ho trobareu llistat a continuació: