Com a institució pública, la universitat té la voluntat de promoure actituds sostenibles per sensibilitzar la comunitat sobre la realitat mediambiental en la qual vivim. Amb aquest propòsit, la UPF s’adhereix a celebracions de dies internacionals com el de la prevenció de residus i organitza al llarg de l’any activitats per comunicar i informar sobre temàtiques mediambientals i de sostenibilitat. A continuació trobareu una llista de les iniciatives promogudes durant aquests últims anys: