Dins de les seves accions envers la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, la Universitat Pompeu Fabra ha esdevingut organització observadora en les Conferències de les Parts (COP) de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic. Així per primer cop a la COP 24 celebrada el 2018 a Katowice (Polònia) va participar per primer cop en aquestes reunions i mitjançant una nutrida representació de PDI i estaments representatius de la universitat va poder tant transmetre les seves preocupacions i recerca portada a terme com escoltar de primera ma els debats públics que esdevenen a nivell internacional.

Acceptació d’organització observadora