Actualment el canvi climàtic és ja una realitat, tal com constaten nombrosos estudis científics. Tot i així, la lluita i les estratègies per tal de mitigar-lo continuen sent imprescindibles i primordials, la reducció de la petjada de carboni és, doncs, una qüestió de primera instància també per a la Universitat. També és necessari d’anar més enllà i preveure accions i estratègies d’adaptació a aquest canvi, per a augmentar la resiliència de la Universitat tot reduint-ne les vulnerabilitats. Segons els estudis sobre canvi climàtic propers, els principals canvis a tenir en compte passen per l’augment de temperatures extremes, episodis de sequera combinats amb tempestes, accés a l’energia o la intrusió de la salinitat entre d’altres.

La Universitat Pompeu Fabra manté un compromís ferm en la lluita contra el canvi climàtic, a través de la Taula d'Emergència Climàtica de la UPF. A més, la Universitat ha adquirit el compromís de reduir la seva petjada de carboni un 25% de cara al 2025, un 55% per al 2030 i esdevenir neutres en carboni l’any 2040. Uns objectius ambiciosos sens dubte, alineats amb les iniciatives més punteres del nostre entorn i que demanarà de la implicació de tots i cadascú de nosaltres. Per a fer-ho possible, el Pla de Sostenibilitat 2021-2024 de la UPF recull diverses mesures per a reduir les emissions de la universitat. 

A més, com a pas necessari amb el propòsit de mitigar aquesta petjada de carboni i la seva acció sobre el canvi climàtic, la UPF calcula periòdicament la seva petjada de carboni per tal de poder encarar les mesures a emprendre per tal de reduir-la. Es pren de referència les dades de l'any 1996, ja que va ser el primer any en què es pot considerar que la UPF estava implantada territorialment. La primera avaluació sobre l'evolució de la petjada de carboni va tenir lloc el 2018 i l'última ha estat el 2022. A la pàgina de l'Informe de la Petjada de Carboni podreu llegir un breu resum d'aquesta evolució i consultar els informes complets!

                             Informe Petjada de Carboni 2022