Visualització del contingut web

Dins dels treballs de la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, el Vicerectorat de compromís social i sostenibilitat, ha impulsat el càlcul de la petjada de carboni i va encarregar a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic la confecció de l’informe preceptiu. Aquests informes han sigut la primera pedra del Pla de Sostenibilitat Ambiental que aquest Vicerectorat ha impulsat i que s’ha redactat per encàrrec a l’Àrea de Recursos Econòmics i Patrimoni. Així es va impulsar un grup de treball a partir de la Taula d’Emergència Climàtica i que integra personal de tota la comunitat universitària, personal investigador, estudiants i PAS que van proposar accions per a mitigar la petjada de carboni de la UPF, avançar en l’adaptació cap al canvi climàtic inevitable i que inclou altres aspectes relacionats amb el respecte per al medi ambient, com la gestió de residus i la mobilitat.

La redacció d'aquests informes ha comptat amb la implicació i la col·laboració econòmica del Consell Social de la UPF.

La Universitat Pompeu Fabra ha assumit el compromís de reduir la seva petjada de carboni un 25% per a l'any 2025, un 55% per a l'any 2030 i esdevenir neutres en carboni de cara a l'any 2040. Aquests objectius de reducció es basen en les dades de l'any 1996, que és considerat el primer any en què la universitat va estar plenament establerta territorialment. Les primeres dades disponibles sobre les emissions de carboni són de l'any 2018, proporcionant la primera avaluació de l'evolució de la petjada de carboni en relació amb els compromisos adquirits. Es va detectar un augment en les emissions, ja que tant la presència de la universitat en el territori com el volum de la comunitat universitària acollida s'havien duplicat durant aquest any. Per aquest motiu és remarcable que a l'últim informe, de l'any 2022, indiqui una reducció significativa de 5,8 tones de CO₂. Aquesta evolució positiva posa de manifest els esforços realitzats i col·loca la UPF molt a prop d'aconseguir els objectius fixats en el marc del compromís amb l'emergència climàtica.

 

Petjada de Carboni 2022:

Informe de la Petjada de Carboni de la UPF

Informe Executiu (Cat)

Informe Executiu (Eng)

 

Petjada de Carboni 2018:

Informe de la Petjada de Carboni de la UPF

Informe Executiu

Presentació Informe Petjada Carboni

 

Petjada de Carboni 1996:

Informe versió online

Informe versió per imprimir

 

Vídeo de la presentació: