IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Dades i Rànquings

  • Cap de la Unitat: Lluís Coma Massó

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfons:  93 542 19 49 / 93 542 15 22
A/e: [email protected] / [email protected]

Funcions

La Unitat de Dades i Rànquings té com a funcions gestionar dades, enteses com a eina de suport als processos de decisió i de retiment de comptes; recollir i reportar la informació i les dades demanades pels organismes oficials i altres agents externs, i fer-ne el seguiment; assessorar els òrgans de govern en els aspectes vinculats als rànquings universitaris, i totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.