IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Gestió de Recursos (Informàtica)

  • Cap de la unitat: Mercè Sulé Carreras

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè 
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

(Segons resolució del rector de 4 de juny del 2018 de reestructuració administrativa del Servei d'Informàtica, amb efectes de 1'1 de juliol): 

Són funcions de la Unitat de Gestió de Recursos donar suport a l'administració dels recursos humans, materials i d'informació del Servei d'Informàtica; gestionar les adquisicions del material informàtic i audiovisual, així com dels contractes de manteniment; assessorar els usuaris en matèria de compres de material informàtic; elaborar i mantenir l'inventari del parc informàtic, i totes aquelles altres que li siguin encomanades.