IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Unitat de Desenvolupament i Operacions (Informàtica)

  • Cap de la unitat: Jordi Mas Parareda

Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici Mercè
Carrer de la Mercè 12 
08002 Barcelona

Contacte

Telèfon: 93 542 20 00

Funcions

(Segons Resolució del rector de 4 de juny del 2018 de reestructuració administrativa del Servei d'Informàtica, amb efectes de l'1 de juliol): 

Són funcions de la Unitat de Desenvolupament i Operacions, desenvolupar, organitzar i gestionar les aplicacions informàtiques, programar-ne i implementar-ne les funcionalitats i fer-ne el manteniment; fer el seguiment de la seva integració amb la resta d'aplicacions i la seva evolució tecnològica; fer l'explotació de la informació emmagatzemada, tenir cura de la seva qualitat i facilitar-ne la utilització per a la presa de decisions; assessorar i formar els usuaris i les unitats d'Informàtica dels campus, i donar-los suport; i totes aquelles altres que li siguin encomanades.