VII Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana 2019 VII Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana 2019