VIII Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana 2020 VIII Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana 2020