IX Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana 2021 IX Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana 2021