Admesos a la convocatòria amb estudis iniciats

Visualització del contingut web

Admissió amb estudis iniciats - Curs 2023-24

 

 

 

Admissió per a més grans de 40 i 45 anys - Curs 2023-24

 

 

Normativa d'accés a la Universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional (Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2010) de la UPF.


Accés més grans de 40 anys

  • Grau en Traducció i Interpretació (anglès): 1 plaça
  • Grau en Traducció i Interpretació (alemany/francès/llengua de signes catalana):1 plaça
  • Grau en Llengües Aplicades: 1 plaça
  • Doble grau en Llengües Aplicades/Tradució i Interpretació: 1 plaça