Admesos a la convocatòria amb estudis iniciats

Curs 2022-23

Admissió amb estudis iniciats

 

 

Admissió per a més grans de 40 i 45 anys

 

 

Normativa d'accés a la Universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional (Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2010) de la UPF.


Accés més grans de 40 anys

No s'oferten places pel curs 2022-23


Accés més grans de 45 anys

Nomenament de la Comissió de Valoració

Documentació que cal aportar (fins el  de 20 de juny):

  • Currículum vitae
  • Carta de motivació

Data i lloc de l'entrevista:

  • Entre el 20 i el 23 de juny, els candidats rebran un correu amb la convocatòria a entrevista

 

Resolució Grau en Llengües Aplicades