Vés enrere Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, curs 2023-2024

Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, curs 2023-2024

Bases dels II Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Curs 2023-24

27.01.2023

 

 


 


 

 

Bases dels II Premis Talent de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Curs 2023-24

La Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge vol potenciar el talent dels estudiants que arriben a la Facultat per primer cop i per això es proposa premiar els estudiants que accedeixin als estudis amb les millors notes d’accés.
 

Destinataris dels premis

Els estudiants que es presenten a aquests premis han de complir els requisits següents:

  • Estar matriculats per primera vegada a primer curs d’un grau de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge.
  • Estar matriculats per primer cop a la universitat.

Patrocinadors dels premis

Els Premis Talent seran de 500€ bruts per a cada una de les persones premiades i compten amb el suport d’empreses i institucions i del Departament i la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, essent un clar exemple de col·laboració entre universitat i entitats socials i econòmiques.


Curs d’aplicació

Aquestes bases s’apliquen el curs acadèmic 2023-2024.


Nombre de premis

Es concediran vuit premis, dos per a cadascun dels graus i vies d’accés següents:

  • Grau en Llengües Aplicades
  • Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés anglès)
  • Grau en Traducció i Interpretació (via d’accés francès, alemany i llengua de signes catalana)
  • Accés al Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades


Criteris de selecció dels premiats

Per a la selecció dels estudiants premiats es farà servir la nota d’admissió que a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra li consti a través de les comunicacions oficials. En cap cas els estudiants podran modificar aquesta nota.

Es tindrà en compte la nota d’admissió a la universitat, és a dir, la nota sobre 14.


Selecció dels estudiants premiats

Per a cada grau i via d’accés esmentat anteriorment, se seleccionaran els dos estudiants amb la nota d’admissió més alta que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.


Acceptació dels premis

Atès que aquests premis es concedeixen sense una sol·licitud prèvia, els estudiants seleccionats hauran d’acceptar per escrit la concessió i les bases per les quals es regula.

Si algun dels estudiants seleccionats renunciés al premi, el premi es concedirà al següent estudiant segons l’ordre de nota obtingut.


Lliurament dels premis

La cerimònia pública de lliurament de premis es farà durant el primer trimestre del curs 2023-2024.


Comissió de selecció

La comissió de selecció d’aquests premis estarà formada per la degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, la cap d’estudis i la vicedegana d’estudiants.


Publicitat i promoció

La Facultat es reserva el dret a fer les accions de publicitat i promoció dels premis que consideri oportunes.


Protecció de dades personals

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected])

Finalitat: Participació al Premi Talent i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del Premi i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment. Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Teniu dret a presentar reclamació davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

 


Imatge de les guanyadores de la primera convocatòria (curs 2022-2023)

Enllaç a la notícia institucional de la convocatòria d'enguany (2023-2024).

Enllaç a la notícia institucional de la convocatòria 2022-2023.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact