• Ajut de matrícula per a estudiants dels màsters universitaris de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge. RESOLUCIÓ DEL 18/07/2022!
  • Beques i ajuts per a estudiants de màsters