• Ajut de matrícula per a estudiants dels màsters universitaris de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge. RESOLUCIÓ del 21/07/2021!
  • Beques i ajuts per a estudiants de màsters