• Ajut de matrícula per a estudiants dels màsters universitaris de l'àmbit de Traducció i Ciències del Llenguatge
  • Beques i ajuts per a estudiants de màsters