Codi

Assignatura

Grau

Curs

Trimestre

Crèdits ECTS

Nivell d'espanyol

Observacions

25286

Traducció del primer idioma [alemany] 1

TRAD

1

2

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25287

Traducció del primer idioma [anglès] 1

TRAD

1

2

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25288

Traducció del primer idioma [francès] 1

TRAD

1

2

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25298

Traducció del segon idioma [alemany] 1

TRAD

1

3

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25299

Traducció del segon idioma [anglès] 1

TRAD

1

3

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20201

Traducció del segon idioma [francès] 1

TRAD

1

3

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20214

Traducció 3 [alemany]

TRAD

2

2

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20215

Traducció 3 [anglès]

TRAD

2

2

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20216

Traducción 3 [francès]

TRAD

2

2

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20220

Traducción 4 [alemany]

TRAD

2

3

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

20221

Traducció 4 [anglès]

TRAD

2

3

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

20222

Traducció 4 [francès]

TRAD

2

3

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

20227

Traducció 5  [alemany]

TRAD

3

1

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20228

Traducció 5  [inglès]

TRAD

3

1

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20229

Traducció 5  [francès]

TRAD

3

1

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

20235

Traducció 6 [alemany]

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

20236

Traducció 6 [francès]

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

20237

Traducció 6 [anglès]

TRAD

3

2

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

21965

Traducció 7 [alemany]

TRAD

4

1

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

21966

Traducció 7 [anglès]

TRAD

4

1

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

21967

Traducció 7 [francès]

TRAD

4

1

4

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

21969

Traducció 8 [alemany]

TRAD

4

2

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

21970

Traducció 8 [anglès]

TRAD

4

2

4

Des de B2.2

Traducció cap al català

21971

Traducció 8 [francès]

TRAD

4

2

4

Des de B2.2

Traducció cap al català