Codi

Assignatura

Grau

Curs

Trimestre

Crèdits ECTS

Nivell d'espanyol

Observacions

25286

Traducció del primer idioma [alemany] 1

TRAD

1

2

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25287

Traducció del primer idioma [anglès] 1

TRAD

1

2

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25288

Traducció del primer idioma [francès] 1

TRAD

1

2

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25298

Traducció del segon idioma [alemany] 1

TRAD

1

3

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25299

Traducció del segon idioma [anglès] 1

TRAD

1

3

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25300

Traducció del segon idioma [francès] 1

TRAD

1

3

5

Des de B2.2

Traducció cap a l'espanyol

25318

Traducció del primer idioma [alemany] 2

TRAD

2

1

5

Des de B2.2

Traducció cap al català

25319

Traducció del primer idioma [anglès] 2 TRAD 2 1 5 Des de B2.2 Traducció cap al català

25320

Traducció del primer idioma [francès] 2 TRAD 2 1 5 Des de B2.2 Traducció cap al català

25322

Traducció del segon idioma [alemany] 2 TRAD 2 2 5 Des de B2.2

Traducció cap al català

25323

Traducció del segon idioma [anglès] 2

TRAD

2

2

5

Des de B2.2

Traducció cap al català

25324

Traducció del segon idioma [francès] 2

TRAD

2

2

5

Des de B2.2

Traducció cap al català

25326

Traducció del primer idioma [alemany] 3

TRAD

2

3

5

Des de B2.2

Es pot traduir cap a l'espanyol o cap el català

25327

Traducció del primer idioma [anglès] 3

TRAD

2

3

5

Des de B2.2

Es pot traduir cap a l'espanyol o cap el català

25328

Traducció del primer idioma [francès] 3

TRAD

2

3

5

Des de B2.2

Es pot traduir cap a l'espanyol o cap el català

25330 Traducció del segon idioma [alemany] 3 TRAD 2 3 5 Des de B2.2 Es pot traduir cap a l'espanyol o cap el català
25331 Traducció del segon idioma [anglès] 3 TRAD 2 3 5 Des de B2.2 Es pot traduir cap a l'espanyol o cap el català
25332 Traducció del segon idioma [francès] 3 TRAD 2 3 5 Des de B2.2 Es pot traduir cap a l'espanyol o cap el català