En els casos en què en els dos graus (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades) existeixi una assignatura amb el mateix títol, només és possible matricular-se a una de les dues assignatures.

CODI

Assignatura

Grau

Curs

Trimestre

Crèdits ECTS

Nivell d'espanyol

Observacions

25350

Llengua Espanyola

LA

1

2+3

10

Des de B2.2, C1, C2

És de dos trimestres. 

25282

 

Llengua Catalana

LA

G3

1

 

1+2

 

10

 

Des de B2.2 espanyol o francès o italià

Nivell d'espanyol B2.2; francès B2.2; italià B2.2 (Consultar professor)

20213

Idioma Català 2

TRAD

2

2

4

Des de B2.2 espanyol o francès o italià

Nivell de català: B1

Nivell d'espanyol: C1,C2 (Consultar professor)

20218

Traducció Català-Espanyol

TRAD

2

3

4

Des de B2.2, C1, C2

Nivell de català: C1

 

20257

Traducció Avançada Català-Espanyol

TRAD

4

1

4

Des de B2.2, C1, C2

Nivell d'espanyol i de català: B2.2, C1, C2

20258

Traducció Avançada Espanyol - Català

TRAD

4

1

4

Des de B2.2, C1, C2

Nivell d'espanyol i de català: B2.2, C1, C2

20194

Seminari de Llengua (esp.)

TRAD

3

3

4

Des de B2.2, C1, C2

Nivell d'espanyol: B2.2, C1, C2

20226

Tècniques d'Expressió Oral Català-Espanyol

TRAD

3

1

4

Des de B2.2, C1, C2

Nivell de català: B2.2, C1, C2